parkovanie ore verejnosť

 • parkovisko 1
 • parkovisko 2
 • parkovisko 3
 • zelená zóna - parkovanie pre verejnosť

  červená zóna - hotelové parkovisko

  oranžová zóna - parkovisko so zvláštnym režimom

  hotelová parkovacia plocha

  verejná parkovacia plocha

  sezónna parkovacia plocha